OBJEDNÁVKAJak na to?

1. Stáhněte si wordový dokument "ubytovací_smlouva.doc",
otevřete si jej a vyplňte červeně zvýrazněné kolonky ve smlouvě. Poté soubor uložte, opět ve formátu wordu.
2. Soubor s vámi vyplněnými údaji zašlete na emailovou adresu:
AndreaGomzjakovova@seznam.cz
nebo soubor vytiskněte ve dvou vyhotoveních a zašlete na poštovní adresu uvedenou níže.
3. Vaše objednávka bude doplněna o cenu pobytu a zaslána obratem zpět, buď emailem nebo poštou (na vaší uvedenou zpateční adresu)
4. Po vašem odsouhlasení smlouvu podepíšete a jedno vyhotovení si ponecháte a druhé zašlete už jen pouze poštou na adresu:
Andrea Gomzjakovová
Mariánská 566
Česká Lípa 470 01


Platební podmínky:
Při uzavření ubytovací smlouvy platí zákazník zálohu ve výši 50 % z ceny ubytování
doplatek 100 % ceny ubytování zaplatí zákazník nejpozději do 30 dnů před ubytováním.
Pokud se zákazník přihlásí v termínu kratším než 30 dnů před ubytováním, je povinen zaplatit plnou cenu za ubytování.

Při objednávce pokoje se platí vždy všechna lůžka, i neobsazená.
Pro všechny věkové kategorie (děti, dospělí, důchodci) je cena ubytování v bungalovech stejná.